سامان حیدری

  • مشاور تبلیغاتی ریاست جمهوری
  • طراح و توسعه دهنده های سیستم های تبلیغات شهری
  • آنالیزور تبلیغات کمپانی های مطرح جهانی
  • نویسنده همشهری دانستنیها

تماس بگیرید