با تیم ما آشنا شوید

یک عالمه خلاقیت و مهارت در تیم ما نهفته است. برای آشنایی با تیم ما آماده اید؟ 🙂

مهدی صیدی

مدیر

همیشه دنبال استعداد هاییم

کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته، حال و آینده شناخت فراوان جامعه و متخصصان را می طلبد تا با نرم افزارها شناخت بیشتری را برای طراحان رایانه ای علی الخصوص طراحان خلاقی و فرهنگ پیشرو در زبان فارسی ایجاد کرد.

فرصت های شغلی