نصب و راه اندازی تلفن داخلی (سانترال)

نصب و راه اندازی انواع تلفن داخلی (سانترال) کم ظرفیت و پر ظرفیت به صورت کاملا حرفه ای در زنجان